Sunday, June 21, 2009

PERTANDINGAN BLOG UNTUK GURU DAN PELAJAR 2009

Kelab Komputer/Briged Siber dengan kerjasama Unit ICT SMKE7 menganjurkan
Pertandingan Blog Peringkat Sekolah Tahun 2009. Pertandingan terbahagi
kepada 2 kategori iaitu GURU dan PELAJAR.

Reka bentuk blog hendaklah bercirikan Pendidikan/Ilmu Pengetahuan. Minima
mempunyai 10 halaman dan peserta hendaklah mendaftarkan nama sebenar di
Blog masing-masing.

Peserta hendaklah menghantar penyertaan melalui email kepada urusetia
pertandingan di zulbestari09@gmail.com. Sila nyatakan nama penuh, no.
k/pengenalan, tingkatan (pelajar) dan alamat url blog.

Penghakiman akan dijalankan secara online sebanyak 3 kali (fasa 1 - bulan
Jun, fasa 2 - Julai dan fasa 3 - Ogos). Markah diberi berdasarkan isi
kandungan dan kreativiti peserta.

Sebarang pertanyaan sila hubungi En.Zulkurnain, En Ahmad Mazlan atau Cik
Fatin.

Terima kasih.

URL untuk mula membuat blog : https://www.blogger.com/start

Contoh blog guru : http://hasmuri.blogspot.com/

Contoh blog pelajar : http://asyyshafiesmtmt.blogspot.com/

1 comment:

ashim roy said...

Hey Everyone ,
You can try this website https://www.resizejpeg.com/ to resize your image and get accelerate your webpage loading,Its totally free and you don't have to any type of registration.