Saturday, September 13, 2008

Tugas Guru Penyelaras PPSMI

1. Membaca, memahami dan melaksanakan dasar, pekeliling dan arahan KPM /JPN/PPD/ yang berkaitan PPSMI.
2. Memastikan maklumat terkini PPSMI disebar luas dalam kalangan warga sekolah.
3. Memastikan peralatan dan bahan P&PPSMI digunakan secara optimum dan berhemah.
4. Merancang dan memastikan penggunaan secara optimum costware yang sesuai dalam P&P.
5. Membantu Guru Besar memilih bahan rujuk / tambahan serta peralatan yang berkaitan.
6. Menyedia dan mempamerkan senarai peralatan dan bahan P&PPSMI.
7. Menyediakan dan melaksanakan Buku Pergerakan Peralatan dan bahan P&PPSMI.
8. Mencadang idea / pandangan untuk tujuan penambahbaikan.
9. Mewujudkan dan mengemaskini fail berkaitan peralatan dan bahan P&PPSMI.
10. Melaksanakan sebarang tindakan yang sejajar dan bersesuaian dengan keadaan, seterusnya melaporkan kepada pihak pengurusan.
11. Merekod dan menyelenggara sebarang kerosakan peralatan.
12. Memastikan semua peralatan dikembalikan mengikut waktunya dan lengkap dengan aksesori yang sepatutnya.
13. Melaksana tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.
14. Memastikan peralatan ICT berada dalam keadaan selamat.

Itu sahaja senarai tugas guru penyelaras PPSMI yang saya tahu. Moga membantu.

Sekian sahaja untuk kali ini.

No comments: