Monday, May 26, 2008

GURU CEMERLANG NEGARA TERBILANGPETIKAN PERUTUSAN HARI GURU KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

....Apabila bercakap tentang kecemerlangan guru dan profesion
keguruan, fokus perlu diberikan kepada lima perkara utama yang
menjadi asas kejayaan dan kewibawaan seseorang guru. Ia adalah
kekuatan intelek, kepimpinan berwibawa, kemurnian akhlak,
kesediaan untuk berubah serta minat dan cinta terhadap
profesionnya. Setiap fokus ini saling berkait, melengkapi serta
bergerak serentak dan beriringan. Hayatilah dan amalkan lima
perkara tersebut agar kita sama-sama dapat memartabatkan
profesion keguruan ini.

No comments: